Kwiecień 24 2019 13:55:50
Zespół Szkół nr 20
O szkole
Historia
Dyrekcja
Sekretariat
Bilbioteka
Świetlica
Stołówka
Pomoc medyczna
Pedagog/Psycholog
Nauczyciele
Pracownicy administracji
Sport
Harcerstwo
Dokumenty szkoły
Statut szkoły
PZO w SP-20
Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Regulaminy
Organizacja wycieczek
Nabór SP-20 2019/2020
Nabór do SP
Zasady rekrutacji
Obwody
Terminy postępowania
Kryteria rekrutacji
Wnioski
Dla ucznia
PROJEKT ZIT
Plan dzwonków
Podręczniki
Zajęcia dodatkowe
Projekt edukacyjny
Konkursy przedmiotowe
Konkursy
Prawo Szkolne
Telefon zaufania
Egzamin gimnazjalny
Kalendarz roku szkolnego
Rodzice
Dokumenty szkoły
Rada Rodziców
Wpłaty na Radę Rodziców
Licznik
--->>> <<<---
Kompleksowe umiejętności - gwarantem przyszłości

Projekt:

„Kompleksowe umiejętności – gwarantem przyszłości”,
realizowany w ramach:
Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt realizowany jest w terminie
od 10 marca 2013r. do 31 sierpnia 2014r.

Regulamin uczestnictwa w projekcie "Kompleksowe umiejętności - gwarantem przyszłości"

Prawa uczestnika

Harmonogram zajęć w GIM 20

Harmonogram szczegółowy zajęć z doradztwa zawodowego w GIM 20

Kadra nauczycielska prowadząca zajęcia w ramach projektu w GIM 20

Grupy projektowe w GIM 20

Grupy doradztwa zawodowego w GIM 20

_______________________________________________


10 marca 2014r.
"KOMPLEKSOWE UMIEJĘTNOŚCI - GWARANTEM PRZYSZŁOŚCI"
Drodzy Uczniowie Gimnazjum!

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. uprzejmie informuje, iż w roku szkolnym 2013/2014 organizowane będą dodatkowe (nieodpłatne) zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne w ramach projektu
"Kompleksowe umiejętności - gwarantem przyszłości".
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu i oprogramowania - zestawu interaktywnego. Zakupione zostaną również pomoce dydaktyczne, podręczniki, ćwiczenia, programy komputerowe, materiały piśmiennicze. W ramach projektu realizowane będą:
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, języka polskiego, historii,
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe,
 • zajęcia z nauki języków obcych - z języka angielskiego oraz z języka niemieckiego, które umożliwią uczestnikom projektu zakończenie kursu językowego egzaminem TELC, który według Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy, jest uznawany na całym świecie,
 • trening umiejętności osobistych - program treningu obejmuje 5 modułów tematycznych:
  -Doradztwo psychologiczne,
  -Komunikacja,
  -Stres,
  -Autoprezentacja,
  -Techniki uczenia się.

  Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wypełnienie kwestionariusza rekrutacyjnego i złożenie w sekretariacie szkoły lub u wyznaczonej osoby w nieprzekraczalnym terminie do 10 marca 2014r. (w przypadku uczniów niepełnoletnich kwestionariusz podpisuje również rodzic lub opiekun prawny). Kwestionariusz rekrutacyjny można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej Wydziału Edukacji www.edu.gorzow.plw zakładce: Projekty unijne.
  Do zobaczenia na zajęciach!!!


  _______________________________________________


  13 marca 2014r.
  Dziś rozpoczęły się pierwsze zajęcia... wszystkie rozpoczynać się będą od napisania przez uczniów biorących udział w projekcie diagnoz wstępnych. Z zapałem zabraliśmy się do pracy...  _______________________________________________


  15 marca 2014r.
  Zostały przygotowane tablice informacyjne, które zostały wywieszone z ważnymi materiałami dotyczącymi projektu:
  1. TABLICA - została umieszczona w wejściu szkoły przy portierni tak, aby wszyscy uczniowie, rodzice i wszyscy zainteresowani mogli zapoznać się z ważnymi informacjami,
  2. TABLICA - znajduje się przy pokoju nauczycielskim  _______________________________________________


  27 marca 2014r.
  Pierwsze paczki nadeszły...
  Dziś w godzinach popołudniowych kurier dostarczył 5 dużych paczek z pierwszymi podręcznikami dla uczniów. Teraz nasz koordynator pani Kamila Frątczak sprawdzi co przyszło i ile..., a potem przekaże nowiutkie książki w użytkowanie uczniów, aby mogli poszerzać swoją wiedzę na zajęciach.
  I czekamy na dalsze dostawy...a zajęcia trwają!
  _______________________________________________


  marzec 2014r.
  Podręczniki trafiły już do grup projektowych... i zajęcia ruszyły "wielką parą"...nowiutkie, pachnące nowością aż chce się do nich zaglądać, dlatego też uczniowie szybciej chłoną przekazywaną wiedzę...  _______________________________________________


  kwiecień 2014r.
  ...i zajęcia ruszyły "wielką parą"...nowiutkie, pachnące nowością aż chce się do nich zaglądać, dlatego też uczniowie szybciej chłoną przekazywaną wiedzę...  _______________________________________________


  kwiecień 2014r.
  ...i przyszedł czas na pomoce..., teraz tylko trzeba rozpakować paczki, okleić logogryfem i możemy już korzystać i bawić się w eksperymenty na zajęciach...


  ...artykuły piśmiennicze też już nadeszły...  _______________________________________________


  kwiecień 2014r.
  Zajęcia z matematyki grupa 1
  Zajęcia prowadzone;04 kwietnia 2014r.
  Prowadząca zajęcia mgr Teresa Ostropolska-Kurcek  _______________________________________________


  kwiecień 2014r.
  Język obcy
  Język angielski grupa nr 2

  Data: 08.04.2014r.
  Temat: Praca, nauka i technika – utrwalamy słownictwo – 1 h
  Gadżety przyszłości – nasze projekty – 1 h

  Przebieg zajęć: Uczniowie poznali nowe słownictwo oraz wyrażenia związane z nauką, techniką, nowymi technologiami czy zawodami. Wykonywali szereg zadań takich jak uzupełnianie luk czy dopasowywanie. Wykonywali również zadania związane ze zrozumienie czytanego tekstu, określali prawdę i fałsz oraz pracując w parach uzupełniali dialogi i wykonywali zadania związane ze słowotwórstwem. Zadania te były wykonywane w Repetytorium Gimnazjalnym autorstwa Anity Lewickiej i Anny Kowalskiej. W trakcie drugiej godziny zajęć grupa 5 osobowa , podzielona na dwa zespoły miała za zadanie zaprojektować i opisać gadżet przyszłości, używając słownictwa i zwrotów poznanych na lekcji wcześniejszej. Efektem pracy uczniów było zaprojektowanie i opisanie w języku angielskim szklanki, w której dzięki specjalnej wkładce napój zawsze ma taką samą ilość CO2 . Innym pomysłem był aparat 3D dzięki któremu można wykonywać trójwymiarowe fotografie oraz je drukować.
  nauczyciel prowadzący zajęcia z grupą językową
  mgr Agnieszka Szatkowska
  _______________________________________________


  maj 2014r.
  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z biologii grupa 2 i 3
  W ramach zajęć pani Bożena Smolik zorganizowała wycieczkę i uczniowie w składzie:
  z grupy 2:
 • Bartosz Bazela z klasy 203g
 • Mateusz Bryłka z klasy 203g
 • Aleksandra Cytryna z klasy 203g
 • Marta Makarenko z klasy 203g
 • Kacper Mazurek z klasy 203g
 • Dawid Patykowski z klasy 203g
 • Arkadiusz Roborecki z klasy 203g
 • Sandra Wanowska z klasy 203g
  z grupy 3:
 • Emilia Bogdan z klasy 102g
 • Patryk llosvai z klasy 103g
 • Nikola Jędrzejewska z klasy 103g
 • Kacper Kąpielski z klasy 103g
 • Wiktoria Nowak z klasy 103gg
 • Wiktoria Piwowarska z klasy 101g
 • Natalia Skałacka z klasy 102g
 • Marta Zielińska z klasy 103g
  uczestniczyli w wycieczcie do Przelewic koło Pyrzyc, udali się do Ogrodu Dendrologicznego, który powstał jako prywatna kolekcja miłośnika drzew i krzewów, który wierzył, że ludzie są na Ziemi po to, żeby kierować przyrodą, nadawać sens jej istnieniu. Człowiek ten przekształcił istniejący park przypałacowy według własnych pragnień, ale zachował wiele elementów przypominających poprzednich gospodarzy. Wszyscy kolejni opiekunowie Ogrodu również starali się zgodnie z własną wiedzą i umiejętnościami wzbogacić ten zakątek zachowując efekty pracy poprzedników.
  Nasi uczniowie ćwiczyli rozpoznawanie roślin w terenie, a było co..., zbierali materiały do prezentacji w postaci notatek i zdjęć.  _______________________________________________


  maj 2014r.
  Zajęcia z fizyki grupa 1
  Prowadząca zajęcia mgr Barbara Bednarska-Nestor
  1. Demonstracja zjawiska rozszerzalności cieplnej ciał stałych i cieczy przy użyciu zestawu pierścień-kulka, dylatoskopu oraz kolbki z rurką.
  2. Wyznaczanie gęstości substancji z których wykonane są ciała stałe o kształcie regularnym i nieregularnymi oraz gęstości cieczy  _______________________________________________


  maj 2014r.
  Zajęcia z biologii w grupie 1
  Prowadząca: mgr Marta Marcinkowska
  Temat zajęć: Zasady mikroskopowania i obserwacje mikroskopowe.
  Cel:
 • przypomnienie zasad prawidłowego mikroskopowania
 • samodzielne obserwacje mikroskopowe preparatów trwałych oraz wykonanie preparatu świeżego ze skórki liścia spichrzowego cebuli i komórek drożdży
 • samodzielne wykonanie rysunku mikroskopowego oraz obliczenie powiększenia obrazu.  _______________________________________________


  maj 2014r.
  Zajęcia z historii grupa 3
  Zajęcia odbyły się w poniedziałek 12 maja 2014r.
  Prowadzący Piotr Ernst
  Dział programowy: przełom oświeceniowy w Polsce i na świecie
  Temat zajęć: Powstanie USA
  Cele:
 • poznanie przyczyn i skutków wojny o niepodległość USA
 • poznanie zagadnień: władza ustawodawcza, wykonawcza, konstytucja amerykańska
 • próba oceny przez uczniów roli konstytucji USA
 • poznanie biografii: Jerzego Waszyngtona, Beniamina Franklina, Tadeusza Kościuszki, Kazimierza Pułaskiego
 • zapamiętanie dat: 4 VII 1776; 1787
  Środki dydaktyczne:
 • Plansze interaktywne 2.0.Gimnazjum, CD-ROM, licencja 1-stanowiskowa- program komputerowy
 • Kompendium gimnazjalisty Historia Wiedza o społeczeństwie
 • Teksty źródłowe
  Przebieg:
  Obejrzenie przez uczniów prezentacji multimedialnej na temat rewolucji amerykańskiej
  Uzupełnienie wiedzy uczniów z Kompendium gimnazjalisty na temat rewolucji w USA
  Wypełnienie kart pracy
  Odczytanie kart pracy
  Podsumowanie
  Jakie było znaczenie konstytucji USA?
  Czy była pierwszą na świecie[ zwrócenie uwagi, że pierwsza na świecie –konstytucja korsykańska została uchwalona w 1755r. [wspomnienie o postaci Filippo Antonio Pasquale di Paoli- bohater Korsyki]
  Jakie było znaczenie powstanie USA?

  _______________________________________________


  maj 2014r.
  Zajęcia z fizyki grupa 1
  Prowadząca zajęcia mgr Barbara Bednarska-Nestor
  Uczestnicy zajęć mieli okazję sprawdzić, że ciśnienie atmosferyczne naprawdę istnieje. Przy pomocy półkul magdeburskich przekonali się w prosty i efektowny sposób, jak dużą wartość ma parcie powietrza atmosferycznego – złożone półkule po wypompowaniu powietrza trudno rozdzielić.
  Używając pojemnika próżniowego z pompką uczniowie obserwowali co dzieje się z balonikiem umieszczonym w pojemniku po wypompowaniu z niego powietrza.

  <


  _______________________________________________


  maj 2014r.
  Zajęcia z fizyki grupa 2 i 3
  Uczniowie po przypomnieniu podstawowych zagadnień dotyczących ruchu drgającego i falowego demonstrowali, przy użyciu odpowiednich sprężyn powstawanie i rozchodzenie się fali poprzecznej i podłużnej.
  Kamerton z przesuwanym obciążnikiem na jednym z ramion, posłużył do sprawdzenia jak zmiana częstotliwości drgań wpływa na wysokość dźwięku.
  Używając pojemnika próżniowego z pompką uczestnicy zajęć mogli się przekonać, że dźwięk rozchodzi się tylko w ośrodku materialnym.  _______________________________________________


  maj 2014r.
  Zajęcia z fizyki grupa 3
  Koło Maxwella pozwoliło uczniom obserwować przemianę energii potencjalnej grawitacji w energię kinetyczną ruchu postępowego i obrotowego.  _______________________________________________


  maj 2014r.

  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z biologii grupa 2
  Prowadząca Bożena Smolik grupa 2: 
 • Bartosz Bazela z klasy 203g 
 • Mateusz Bryłka z klasy 203g 
 • Aleksandra Cytryna z klasy 203g 
 • Marta Makarenko z klasy 203g 
 • Kacper Mazurek z klasy 203g 
 • Dawid Patykowski z klasy 203g 
 • Arkadiusz Roborecki z klasy 203g 
 • Sandra Wanowska z klasy 203g
  Tematy czwartkowego spotkania: Zasady mikroskopowania. Obserwacje mikroskopowe.

  Po uroczystym otwarciu i rozpakowaniu otrzymanego sprzętu przypomnieliśmy sobie budowę mikroskopu i zasady mikroskopowania. Pracowaliśmy parami, obserwowaliśmy trwałe preparaty mikroskopowe. To zadanie bardzo nam odpowiadało. Na następnych zajęciach będziemy kontynuowali obserwacje samodzielnie wykonanych preparatów.  _______________________________________________


  maj 2014r.
  Grupa: Język niemiecki klasa 103 grupa 3

  Lekcja przeprowadzona w dniu 22.05.2014 roku

  Temat: Wprowadzenie nazw przyborów szkolnych. Zastosowanie rodzajnika określonego i nieokreślonego.

  Cele ogólne lekcji:
  1. Wprowadzenie nazw przyborów szkolnych.
  2. Sposoby zastosowania rodzajnika określonego i nieokreślonego
  3. Ćwiczenie rozumienia ze słuchu.
  4. Ćwiczenie czytania ze zrozumieniem.

  Cele operacyjne:
  1. Uczeń zna nazwy przyborów szkolnych z rodzajnikiem określonym.
  2. Uczeń potrafi rozpoznać nazwy przyborów szkolnych w tekście czytanym.
  3. Uczeń potrafi rozpoznać nazwy przyborów szkolnych w tekście słuchanym
  4. Uczeń zna zasady stosowania rodzajnika określonego i nieokreślonego w języku niemieckim..
  Pomoce dydaktyczne:
 • podręcznik
 • repetytorium z gramatyki języka niemieckiego
 • tablica
 • magnetofon
 • przybory szkolne uczniów
  Przebieg lekcji: W dniu dzisiejszym uczniowie poznali słownictwo w języku niemieckim związane z przyborami szkolnymi. Wykorzystaliśmy do tego tekst z podręcznika z przedstawionymi przyborami szkolnymi i podpisanymi także w języku niemieckim. Słuchając tekstu uczniowie pracowali w parach uzupełniając rodzajniki określone. Podczas kolejnego odtwarzania tekstu słuchanego uczniowie ćwiczyli wymowę powtarzając nazwy za lektorem. Kolejne zadanie miało ułatwić zapamiętanie poszczególnych rodzajników i do tego służyło zadanie polegające na grupowaniu przyborów według rodzajników- każda grupa przygotowywała jeden rodzaj (męski, żeński i nijaki).Uczniowie dedukując sami rozpoznawali po końcówkach nazw przyborów, kiedy występuje jaki rodzaj, co miało im ułatwić ich zapamiętywanie wraz z rodzajnikami. Kolejny etap polegał na objaśnieniu uczniom jakie są zasady stosowania rodzajnika określonego i nieokreślonego z wykorzystaniem tablicy. Dla utrwalenia każdy z uczniów przygotował przykładowe dwa zdania zgodnie ze wzorem. Na koniec lekcji jako utrwalenie poznanego słownictwa uczniowie pokazywali przybory szkolne, a pozostali nazywali je w języku niemieckim.
  Prowadząca: mgr Małgorzata Pietrzak
  _______________________________________________


  maj 2014r.
  Zajęcia z geografii
  Prowadząca zajęcia mgr Alicja Majewicz  _______________________________________________


  maj 2014r.
  ...czas na nową tablicę w holu głównym...  ...a tak ogłaszamy zakwalifikowanych uczetników na formy wyjazdowe...każdy jest ciekawy...  _______________________________________________


  maj 2014r.
  Zajęcia z chemii
  ...czarują, mieszają, wybuchają...  _______________________________________________


  czerwiec 2014r.
  ...szykujemy się do wielkiej uroczystości zakończenia projektu ...
  ...do wyjazdów letnich i zakończenia projektu...
  ...już mamy ustalone listy zakwalifikowanych. Jedni się cieszą inni smucą, jeszcze inni oczekują, że może się cos wydarzy i uda się pojechać... Wszystkie wyjazdy cieszą się ogromnym zainteresowaniem:
 • 1. Wycieczka naukowa do Torunia i Warszawy
  Program wycieczki
  Pierwszy dzień: przejazd na trasie Gorzów Wlkp. – Toruń, zajęcia w Planetarium, Geodium, Orbitarium – pokazy astronomiczne, przejazd na trasie Toruń – Warszawa, zakwaterowanie i nocleg,
  Drugi dzień: przejazd do Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie, zajęcia w 4 laboratoriach: biologii, chemii, fizyki i robotyki w Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie (każdy uczestnik wycieczki naukowej bierze udział w przynajmniej 2 laboratoriach), przejazd do miejsca noclegu,
  Trzeci dzień: wykwaterowanie i przejazd do Muzeum Techniki w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie na zajęcia w laboratorium fizycznym, przejazd na trasie Warszawa – Gorzów Wlkp.
  Organizator obozu zapewnia:
  - kadrę o odpowiednich kwalifikacjach, sprawującą opiekę nad uczestnikami wycieczki,
  - transport uczestników wycieczki na miejsce i z powrotem,
  - ubezpieczenie uczestników wycieczki,
  - zakwaterowanie w pokojach 1, 2, 3, 4-osobowych z łazienką,
  - wyżywienie: 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja),
  - bilety wstępu (indywidualne i grupowe).
 • 2 i 3 Trening umiejętności osobistych
  Miejsce: Centrum Zdrowia i Relaksu VERANO w Ślesinie oraz Kadet-OK. w miejscowości Długie.
  Program treningu w trakcie 5-dniowego obozu obejmuje 25 godzin zajęć, w następującym zakresie: doradztwo psychologiczne, komunikacja, stres, autoprezentacja, techniki uczenia się.
  Organizator obozu zapewnia:
  - kadrę o odpowiednich kwalifikacjach realizującą Trening umiejętności osobistych,
  - kadrę o odpowiednich kwalifikacjach, sprawującą opiekę nad uczestnikami obozu,
  - materiały szkoleniowe,
  - transport uczestników obozu na miejsce i z powrotem,
  - ubezpieczenie uczestników obozu od momentu wyjazdu do momentu powrotu,
  - zakwaterowanie uczestników obozu w pokojach 1, 2, 3, 4-osobowych z łazienką,
  - wyżywienie uczestników obozu: 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja),
  - program rekreacyjno-sportowy w czasie wolnym od zajęć.

  ...niektórzy się już pakują...

  Spotkanie uczniów objętych listami wyjazdowymi (z listy rezerwowej też...) odbędzie się 09 czerwca 2014r. w gabinecie 8c na I długiej przerwie koordynatora projektu pani Kamili Frątczak OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA


  Spotkanie z rodzicami uczniów objętych listami wyjazdowymi (z listy rezerwowej też...) odbędzie się 16 czerwca 2014r. w gabinecie 8c (godzina zostanie podana po konsultacji z dyrekcją szkoły) ZAPRASZAM RODZICÓW koordynator projektu pani Kamili Frątczak


  _______________________________________________


  Dziś (tj. 06 czerwca 2014r.) w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej uroczyście podsumowano projekt dofinansowany ze środków unijnych:
 • „Kompleksowe umiejętności - gwarantem przyszłości”-koordynator w Gimnzajum nr 20 mgr Kamila Frątczak (nauczyciel informatyki) Na ręce koordynatorów i Dyrektora Szkoły mgr Jerzego Koziury, Prezydent Miasta Tadeusz Jędrzejczak i w-ce Prezydent Alina Nowak oraz naczelnik Wydziału Edukacji Adam Kozłowski złożyli podziękowania za pomoc oraz zaangażowanie w realizację projektów w latach 2012-2014, dziękując za poświęcony czas i wysiłek na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych gorzowskich szkół. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili również Przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania-Halina Kunicka i Grażyna Wojciechowska-radną klubu Nadzieja dla Gorzowa. Uroczystość uświetnili swoimi występami uczniowie szkół podstawowych. Nas reprezentowały uczennice z klasy 105sp pod kierunkiem mgr Elżbiety Matusiak. Projekt nosił nazwę „Kompleksowe umiejętności – gwarantem przyszłości” i był realizowany w 13 gorzowskich gimnazjach od września 2012 roku. Zakończy się w sierpniu 2014. W tym czasie odbyło się 11416 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. W tym: 3258 z matematyki, 2008 z fizyki, 1848 z chemii, 968 z biologii, 948 z geografii, 1728 z języka polskiego, 508 z historii i 150 zajęć interdyscyplinarnych. Łączna liczba specjalistycznych zajęć w zakresie edukacji ratowniczej: 750 godzin, łączna liczba warsztatów w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego: 863 godziny, łączna liczba zajęć z języków obcych: 3256 godzin, łączna liczba uczniów uczestniczących w zajęciach w zakresie przedsiębiorczości i ICT realizowanych w formie 3-dniowych obozów zimowych: 240 osób, łączna liczba uczniów uczestniczących w Treningu umiejętności osobistych realizowanych w formie 5-dniowych obozów letnich: 260 osób, łączna liczba uczniów uczestniczących w wycieczkach naukowych do planetarium w Toruniu oraz Centrum Nauki Kopernik i Muzeum Techniki w Warszawie: 240 osób, łączna liczba uczniów objętych wsparciem: 1668. Wartość projektu to prawie 2 mln zł.
 • Renta Pliżga - kierownik projektu
 • Weronika Płachta- asystent kierownika projektu
 • Joanna Pisaek - specjalista ds. obsługi finansowej i rozliczenia projektu
 • Małgorzata Pruszkowska - specjalista ds. monitoringu, ewaluacji i promocji
 • Agnieszka Jabłonowska-Duda- specjalista ds. zamówień publicznych
  Wydział Edukacji Oprac. Wojciech Urban"
  Żródło tekstu: http://www.gorzow.pl/przystan/archiwum-aktualnosci/48-miasto/21333-podsumowalismy-projekty-edukacyjne

 • Elektroniczny Dziennik
  BIP
  XXX-LECIE SZKOŁY
  OBCHODY
  MEDIA O NAS
  FOTOGALERIA
  Przyjaciele Szkoły


  Certyfikaty


  Logowanie
  Nazwa użytkownika

  Hasło  Nie możesz się zalogować?
  Poproś o nowe hasło
  Wygenerowano w sekund: 0.01 1,349,112 Unikalnych wizyt