Wrzesień 30 2014 15:48:32
Zespół Szkół nr 20
O szkole
Historia
Dyrekcja
Sekretariat
Bilbioteka
Świetlica
Stołówka
Pomoc medyczna
Pedagog
Nauczyciele
Pracownicy administracji
Klasy
Samorząd Szkolny
Sport
Historia Strony
Administratorzy
Dokumenty szkoły
Statut szkoły
WSO w ZS-20
Regulaminy
Program wychowawczy
Program profilaktyczny
Organizacja wycieczek
Dla ucznia

Kalendarz 2013/14
Plan lekcji klas I-III
Plan lekcji IVSP-IIIG
Plan dzwonków
Podręczniki 2014/15
Zajęcia dodatkowe
Konkursy przedmiotowe
Prawo Szkolne
Telefon zaufania
Zdjęcia klas 2012/2013
Nabór SP-20
Kurator Oświaty -zarządza
Zasady naboru do SP
Wniosek przyjęcia do SP
Formularz rekrutacji
Oświadczenie - religia
Nabór do GIM 2015
Kurator Oświaty -zarządza
Kryteria rekrutacji
Formularz rekrutacji
Wniosek rekrutacji
Oświadczenie z religii
Oświadczenie do zajęć artystycznych

Dla uczniów klas III gim

E-nabór do szkół ponadgimnazjalnych
Adresy szkół i placówek ponadgimnazjalnych
Wyszukiwarka szkół ponadgimnazjalnych województwa lubuskiego
Dla nauczyciela
Plan lekcyjny
Diagnoza wstępna
Koncepcja ZS-20
Nadzór pedagogiczny
Wnioski z nadzoru 2012/13
Egzamin gimnazjalny 2013
Zespoły
Ewaluacja
Plan wynikowy 2013/14
Pogram poprawy efektywności kształcenia
Metody nauczania
Rok 2014/2015
Instrukcja dziennika
Rodzice
Dokumenty szkoły
Przydział gabinetów
Rada Rodziców
Wpłaty na Radę Rodziców
Warunki ubezpieczenia
Licznik
--->>> <<<---
Powitanie

Witamy na stronie
Zespołu Szkół numer 20
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Szarych Szeregów 7
tel/fax: (095) 722-94-55
e-mail: zs20@zs20.webserwer.pl
zs20@edu.gorzow.pl


Wybory do Samorządu Uczniowskiego
Od 23.09. do 29.09. w głównym holu szkoły trwała kampania wyborcza do Samorządu Uczniowskiego.
W dniu 30 września (wtorek) od godz. 8.05 w czytelni szkolnej będą odbywać się wybory do Prezydium Samorządu Szkolnego Szkoły Podstawowej.

Opiekunowie SU:
Beata Bronowicka
Alicja Maj
Lista kandydatów
do Prezydium Samorządu Szkolnego
Szkoły Podstawowej
na rok 2014/2015


1. Kacper Panek kl. 603
2. Martyna Jankowska kl. 603
3. Aleksandra Benowska kl. 602
4. Klaudia Lewosińska kl. 506
5. Weronika Cieśliczka kl. 506
6. Kaja Gizmunt kl. 502
7. Agata Górzna kl. 505
8. Julia Szenwald kl. 404
9. Dorota Mikołajewska kl.406
10. Julia Pawlicka kl. 402

Europejski Dzień Języków Obcych w Gimnazjum nr 20 w Gorzowie Wlkp.
25 września już po raz trzeci odbył się w naszej szkole Europejski Dzień Języków Obcych. Ma on na celu przybliżenie społeczeństwu różnorodności kulturowej i językowej krajów europejskich. Każdego roku klasy gimnazjalne losują jeden z krajów europejskich. W tym roku drugie klasy gimnazjalne reprezentowały cztery kraje europejskie:

Klasa 201- Austria
Klasa 201- Niemcy
Klasa 203- Francja
I klasa 204- Anglia

Każda klasa przygotowała wspaniałe prezentacje, potrawy danego kraju, znaną postać, a nawet taniec. W trakcie prezentacji odbyła się również degustacja potraw. Można było skosztować kiełbaski niemieckie, golonkę, rogaliki francuskie, angielskie ciasteczka, a także napić się prawdziwej angielskiej herbaty. Wszystkim klasom i wychowawcom serdecznie dziękujemy za wkład i trud włożony w przygotowania do prezentacji.

Wyniki zostaną ogłoszone już wkrótce !


Organizatorzy:
p. M. Pietrzak
p. A. Słowik
p. M. Gręzicka
Obchody Europejskiego Dnia Języków Obcych
Obchody Europejskiego Dnia Języków Obcych
W Dniu 25 września 2014 roku w gimnazjum nr 20 w Gorzowie Wlkp.


Dzień 25. września został ustanowiony przez Radę Europy i Unię Europejską jako Europejski Dzień Języków Obcych dla podkreślenia różnorodności językowej naszego kontynentu i promowania nauki językowej naszego kontynentu i promowania nauki języków obcych.
Celem tej inicjiatywy jest uświadomienie ogółowi społeczeństwa znaczenia wielojęzyczności w Europie pielęgnowanie różnorodności kulturowej i językowej oraz wspieranie nauki języków obcych również poza formalnym cyklem kształcenia


W związku z tym w naszej szkole w ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych klasy II gimnazjum uczestniczą w konkursie na najlepszą prezentację wylosowanego państwa europejskiego i ze względu na nauczane w naszej szkole trzy języki obce tj.: język angielski, język francuski i język niemiecki wykażą się wiedzą dotyczącą tych państw uczestnicząc w quizie.
Rekolekcje
HARMONOGRAM REKOLEKCJI
Klasy 4-6

Czwartek i piątek:
Wyjście ze szkoły - 8.50
Rekolekcje w kościele - 9.15-10.15
Powrót do szkoły - 10.40

Klasy 1-3 gim

Czwartek i piątek:
Wyjście ze szkoły - 12.20
Rekolekcje w kościele - 12.40-13.40
Powrót do szkoły - 14.00


Nowy rok szkolny 2014/15!
Witamy wszystkich w nowym roku szkolnym! Mamy nadzieje,że będzie on owocny zarówno dla uczniów jak i dla nauczycieli.


SZCZĘŚLIWEGO I UDANEGO NOWEGO ROKU SZKOLNEGO !


Zakończenie roku szkolnego 2013/2014
HARMONOGRAM ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO


 • Klasy III SP: 26.06.2014 (czwartek) 15.30 uroczystość w hali, 27.06.2014 – odbiór świadectw
 • Klasy III gimnazjum: 26.06.2014 (czwartek) 18.00 uroczystość w hali, 27.06.2014 – odbiór świadectw

  Wydawanie świadectw 27.06.2014r. (piątek):
 • 9.00 – klasy III gimnazjum – w gabinetach odbiór świadectw
 • 9.00 - klasy III SP – w gabinetach odbiór świadectw
 • 9.00 – klasy I - II SP (hala), ok. 10.00 w klasach
 • 10.00 - klasy I-II gimnazjum (hala) , ok. 11.00 w klasach
 • 11.00 - klasy IV-V SP (hala), ok. 12.00 w klasach
 • 12.15 - klasy VI SP (hala) ok. 13.15 w klasach

  Zapraszamy wszystkich Rodziców!!!


  Zakończenie roku w klasach VI Szkoły Podstawowej relacja zdjęciowa:  Zakończenie roku w klasach III Gimnazjum:  Zdjęcia klas I-III edukacji wczesnoszkolnej na stronie edukacji wczesnoszkolnej ewczesnoszkolnasp20.wikispaces.com

  Zdjęcia klas IV-V na stronie SP www.sp20.toxic.pl

  Zdjęcia klas II-III gimnazjum na stronie GIM www.gim20.toxic.pl


  ZAPRASZAMY!!!
 • Podsumowanie projektów edukacyjnych
  Dziś (tj. 06 czerwca 2014r.) w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej uroczyście podsumowano dwa projekty dofinansowane ze środków unijnych:

 • Dodatkowe zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla dzieci klas I-III gorzowskich szkół podstawowych” , którego koordynatorem w Szkole Podstawowej nr 20 była mgr Dorota Lisowska (w-ce dyrektor edukacji wczesnoszkolnej)

 • „Kompleksowe umiejętności - gwarantem przyszłości”-koordynator w Gimnzajum nr 20 mgr Kamila Frątczak (nauczyciel informatyki)


  Na ręce koordynatorów i Dyrektora Szkoły mgr Jerzego Koziury, Prezydent Miasta Tadeusz Jędrzejczak i w-ce Prezydent Alina Nowak oraz naczelnik Wydziału Edukacji Adam Kozłowski złożyli podziękowania za pomoc oraz zaangażowanie w realizację projektów w latach 2012-2014, dziękując za poświęcony czas i wysiłek na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych gorzowskich szkół.
  Swoją obecnością uroczystość zaszczycili również Przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania-Halina Kunicka i Grażyna Wojciechowska-radną klubu Nadzieja dla Gorzowa.
  Uroczystość uświetnili swoimi występami uczniowie szkół podstawowych. Nas reprezentowały uczennice z klasy 105sp pod kierunkiem mgr Elżbiety Matusiak.

  "...Pierwszy z nich - „Dodatkowe zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla dzieci klas I-III gorzowskich szkół podstawowych” był realizowany od września 2012 roku do czerwca 2014 w 16 szkołach podstawowych i objął wsparciem ponad trzy tysiące uczniów. W tym czasie, w ramach tego projektu, odbyło się ponad 22 tys. godzin zajęć pozalekcyjnych. W tym: 3868 zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, 3094 zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, 2856 zajęć logopedycznych, 1347 zajęć dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, 2388 zajęć z gimnastyki korekcyjnej, 1556 specjalistycznych zajęć terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych, 168 zajęć w zakresie terapii pedagogicznej, 6986 zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych (matematycznie, przyrodniczo, polonistycznie, muzycznie, plastycznie, teatralnie, sportowo, podróżniczo, czytelniczo, tanecznie i z j. obcych), 102 zajęcia dla dzieci z trudnościami w zakresie sprawności manualnej oraz 166 zajęć rozwijających koordynację wzrokowo-ruchową. Wartość projektu to prawie 1,4 mln zł.

  Drugi projekt nosił nazwę „Kompleksowe umiejętności – gwarantem przyszłości” i był realizowany w 13 gorzowskich gimnazjach od września 2012 roku. Zakończy się w sierpniu 2014. W tym czasie odbyło się 11416 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. W tym: 3258 z matematyki, 2008 z fizyki, 1848 z chemii, 968 z biologii, 948 z geografii, 1728 z języka polskiego, 508 z historii i 150 zajęć interdyscyplinarnych.

  Łączna liczba specjalistycznych zajęć w zakresie edukacji ratowniczej: 750 godzin, łączna liczba warsztatów w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego: 863 godziny, łączna liczba zajęć z języków obcych: 3256 godzin, łączna liczba uczniów uczestniczących w zajęciach w zakresie przedsiębiorczości i ICT realizowanych w formie 3-dniowych obozów zimowych: 240 osób, łączna liczba uczniów uczestniczących w Treningu umiejętności osobistych realizowanych w formie 5-dniowych obozów letnich: 260 osób, łączna liczba uczniów uczestniczących w wycieczkach naukowych do planetarium w Toruniu oraz Centrum Nauki Kopernik i Muzeum Techniki w Warszawie: 240 osób, łączna liczba uczniów objętych wsparciem: 1668.

  Wartość projektu to prawie 2 mln zł.

 • Renta Pliżga - kierownik projektu
 • Weronika Płachta- asystent kierownika projektu
 • Joanna Pisaek - specjalista ds. obsługi finansowej i rozliczenia projektu
 • Małgorzata Pruszkowska - specjalista ds. monitoringu, ewaluacji i promocji
 • Agnieszka Jabłonowska-Duda- specjalista ds. zamówień publicznych

  Wydział Edukacji
  Oprac. Wojciech Urban"

  Żródło tekstu:
  http://www.gorzow.pl/przystan/archiwum-aktualnosci/48-miasto/21333-podsumowalismy-projekty-edukacyjne • Harmonogram dnia otwartego

  HARMONOGRAM DNIA 31.05.2014 (SOBOTA)


 • 8:00-9:30 - klasa III sp – zawody sportowe (hala)

 • 9:00-10:30 - klasy II sp – zawody sportowe (boisko)

 • 11:00-12:30 - klasy I sp - zawody sportowe (boisko)

 • 10:00 - koncert piosenki – występy artystyczne, zabawy taneczne (boisko)


 • 10.00 - spotkanie rodziców uczniów przyszłych klas Isp z dyrekcją szkoły miejsce spotkania hala sportowa

  Opieka nad klasami:
  102sp – Karolczuk Paweł
  105sp – Kęska Barbara

  Klasy IV sp - wyjście do kina na film „Czarodziejka”
  Klasy V sp - wyjście do muzeum „Spichlerz”
  Klasy VI sp - wyjście do kina na film „Powstanie Warszawskie”
  Uczniowie z klas IV-VI, którzy pozostają w szkole spotykają się o godz. 10.00 z p.Beatą Walicką przy pokoju nauczycielskim

  Klasy I-II gimnazjum – wyjścia do kina
  Klasy III gimnazjum – wg. ustaleń

  Klasy III Gimnazjum
 • Klasa 301 –wych. Bednarska-Nestor B - pomoc przy organizacji zawodów sportowych + wystawka przedmiotowa (fizyka)
 • Klasa 302 –wych. Maciejewska A - pomoc przy organizacji zawodów sportowych + wystawka przedmiotowa (j.niemiecki)
 • Klasa303 –wych. Ostropolska-Kurcek T - pomoc przy organizacji zawodów sportowych + wystawka przedmiotowa (matematyka)
 • Klasa 304gxi - pomoc przy organizacji zabaw na boisku + wystawka przedmiotowa (biologia)

 • Spotkania z rodzicami...
  Dnia 19 maja 2014r. (poniedziałek) odbędą się spotkania z rodzicami:
 • w klasach I-III szkoły podstawowej o godz. 17.15 w hali sportowej Zespołu Szkół nr 20 odbędzie się spotkanie Dyrekcji Szkoły z wychowawcami i rodzicami uczniów klas III.
  Wychowawcy klas spotykają się z rodzicami w wyznaczonych gabinetach o godz. 17.00 i wspólnie przechodzą do hali. Z tego względu nastąpi zmiana godzin zebrań i gabinetów dla niektórych klas:
  - 301 - godz. 17.oo gab. 6B
  - 303 - godz. 17.00 gab. 7B
  - 307 - godz. 17.00 gab. 8B
  - 308 - godz. 17.00 gab. 2B
  - 205 - godz. 16.00 gab. 12B
  - 202 - godz. 16.00 gab. 14B
  - 201 - godz. 16.00 gab. 15B

 • w klasach IV-VI szkoły podstawowej w godz. 16:30-18:00 w wyznaczonych gabinetach
  -rodzice zostaną poinformowani o grożących ocenach niedostatecznych - to ostatni "dzwonek", aby jeszcze coś zrobić i podjąć walkę...

  Dnia 20 maja 2014r. odbędą się spotkania z rodzicami w gimnazjum.
  -rodzice również zostaną poinformowani o grożących ocenach niedostatecznych - to ostatni "dzwonek", aby jeszcze coś zrobić i podjąć walkę...

  Zapraszamy wszystkich Rodziców

 • Konkurs Masters of English 2014
  Konkurs odbywający się pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty
  Konkurs Masters of English 2014

  został zakończony...

  Poniżej prezentujemy wyniki:

 • ZS nr 12 - najlepsza reprezentacja klas I gim - suma pkt 3 najlepszych uczniów to: 186,5
 • ZS nr 20 - najlepsza reprezentacja klas II gim - suma pkt 3 najlepszych uczniów to: 164

  Zwycięzcy:
  I klasy gimnazjum
 • Przemysław Węglik - ZS nr 20, 70 pkt - 1 miejsce
 • Mikołaj Burdziński - ZS nr 12, 64 pkt - 2 miejsce
 • Łukasz Kleszczyński - ZS nr 12, 63 pkt - 3 miejsce

  II klasy gimnazjum
 • Hanna Toruńczak -ZS nr 20, 60 pkt - 1 miejsce
 • Kornelia Korbanek - ZS nr 20, 54 pkt - 2 miejsce
 • Julita Dąbrowska - ZS nr 20, 50 pkt - 3 miejsce

  Szczegółowe dane dotyczące pozostałych uczestników znajdują się w tabeli (patrz: załącznik)

  Wszystkim uczniom i nauczycielom
  dziękujemy za udział
  oraz gratulujemy zwycięzcom.

  Nagrody już wkrótce dotrą do szkół.

  Organizatorzy:
  A.Szatkowska
  B.Gizmunt
 • XXXIII Bieg Słowiański
  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp. zaprasza do udziału
  w XXXIII Biegu Słowiańskim,
  który odbędzie się w
  dniu 10 maja br. (sobota) w Parku Słowiańskim. (plac cyrkowy)
  Biegi dziecięco-młodzieżowe rozpoczynają się
  o godz. 10:00, bieg główny na dystansie 10 km o godz. 11:00.

  W czytaj więcej: Regulamin XXXIII Biegu Słowiańskiego.

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!
  Elektroniczny Dziennik
  BIP
  Projekty Unijne/Edukacyjne
  ZOBACZ co robimy...

  Certyfikaty
  Logowanie
  Nazwa użytkownika

  Hasło  Nie możesz się zalogować?
  Poproś o nowe hasło
  Wygenerowano w sekund: 0.04 481,726 Unikalnych wizyt